English
Регламент График Категории Жури Номиниране Кандидати и победители Церемония Партньори История
Венцислава Петрова
Венцислава Петрова е директор Човешки ресурси в Оргахим АД от 2014 г., като отговаря на стратегическо ниво за управлението и развитието на човешките ресурси в Групата Поликолор-Оргахим, включваща Оргахим АД, Русе Кемикълс АД, Оргахим Резинс АД и Дунав Транс ЕООД в България и Поликолор АД в Румъния.
Тя е експерт с над 15 години опит в управлението и развитието на човешкия капитал. Преди да стане част от ръководния екип на най-големия производител на бои и лакове в България, е заемала управленски позиции в компании като Каолин, БТК и Солвей Соди. Професионалните й интереси са в сферата на мотивацията и развитието на персонала, разработването и въвеждането на справедливи и обективни системи на заплащане, подобряването на вътрешните комуникации, изграждането на силна корпоративна култура и др.
Венцислава Петрова е завършила Университета за Национално и Световно Стопанство – гр. София с магистърска степен по „Управление на човешките ресурси“. Притежава и магистърска степен по Европеистика от Русенския университет „Ангел Кънчев”. Ползва английски и френски език, семейна с две дъщери.


©2022 bapm.bg. Всички права запазени.