English
Регламент График Категории Жури Номиниране Кандидати и победители Церемония Партньори История
Галина Софрониева
Галина Софрониева е директор на дирекция Човешки ресурси на Виваком. Тя ръководи екип от 50 специалисти и мениджъри в отдели: Възнаграждения и развитие, Обучение, Бизнес партньори, Заплащане и администриране, Трудова безопасност и здраве и административен офис.
Галина управлява цялостния процес по планиране, организиране и внедряване на корпоративните проекти за управление и развитие на човешките ресурси в компанията - подбор на служители, организационно развитие и преструктуриране, оценка на представяне, възнаграждения и придобивки, тренинги, разработване и внедряване на специфични проекти и програми за наемане, задържане, развитие и мотивиране на служителите според потребностите на всяка една функция, отношения със синдикалните партньори.
Галина Софрониева има магистърска степен от Висшия Икономически Институт(по настоящем УНСС) София, специалност „Икономика на труда“, както и MBA диплома по мениджмънт на предприятия в мрежа от Висшето национално училище на пощите и телекомуникациите в Париж, Франция, където е специализирала Стратегически маркетинг.


©2022 bapm.bg. Всички права запазени.