English
Регламент График Категории Жури Номиниране Кандидати и победители Церемония Партньори История
Ивайло Илиев

Ивайло Илиев има 11 години опит като треньор в създаването и провеждането на програми за развитие на меки умения и консултант в програми за организационно развитие. В последните пет години фокусът на работата му е провеждане на тренинги за развитие на умения за управление на хора, програми за повишаване на организационната ефективност, стратегическо планиране,  диагностика и управление на организационната култура. Като външен консултант е работил за над 60 средни и големи предприятия в България, Албания и Румъния.

Ивайло е магистър „Трудова и организационна психология“ и последна година докторант в СУ „Св. Климент Охридски“ с основна тема на изследванията в областта на организационната адаптивност и промяна. Притежава сертификат за водещ на груповодинамичен тренинг от Център за развитие „Топ Консулт“, Certificate in Training Practice от CIPD, сертифициран консултант по инструментите на Human Synergistics® , лицензиант за България на Management Systems®.Ивайло Илиев има 11 години опит като треньор в създаването и провеждането на програми за развитие на меки умения и консултант в програми за организационно развитие. В последните пет години фокусът на работата му е провеждане на тренинги за развитие на умения за управление на хора, програми за повишаване на организационната ефективност, стратегическо планиране,  диагностика и управление на организационната култура. Като външен консултант е работил за над 60 средни и големи предприятия в България, Албания и Румъния.

Ивайло е магистър „Трудова и организационна психология“ и последна година докторант в СУ „Св. Климент Охридски“ с основна тема на изследванията в областта на организационната адаптивност и промяна. Притежава сертификат за водещ на груповодинамичен тренинг от Център за развитие „Топ Консулт“, Certificate in Training Practice от CIPD, сертифициран консултант по инструментите на Human Synergistics® , лицензиант за България на Management Systems®.©2022 bapm.bg. Всички права запазени.