English
Регламент График Категории Жури Номиниране Кандидати и победители Церемония Партньори История
Рада Йосифова
Рада Йосифова е началник отдел „Човешки ресурси“ в Райфайзенбанк (България) ЕАД  като основните й отговорности са стратегическото управление на функцията и бизнес процесите, свързани с управление на хората в организацията – подбор и назначаване, обучение и развитие, управление на трудовото представяне, възнаграждения и придобивки. Г-жа Йосифова работи в банката от 2013 г., като притежава повече от 10 години предишен професионален опит в сферата на управлението на хора, придобит предимно в компании от финансовия сектор – финансов одит и консултиране, застраховане.  Рада Йосифова е завършила психология в Софийския университет.  Г-жа Йосифова има придобита квалификация по executive coaching по акредитираната програма на Academy of Executive Coaching, Великобритания, завършила е HR Strategic Leadership Program на William Davidson Institute, University of Michigan, както и различни други обучителни програми в сферата на човешките ресурси и мениджмънта.


©2022 bapm.bg. Всички права запазени.